We beheren deze website en staan ​​het gebruik ervan toe volgens de volgende voorwaarden:

Basisvoorwaarden:

 1. Het gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze voorwaarden. Als u ze niet volledig accepteert, wordt uw toegang tot deze site als ongeoorloofd beschouwd en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan
 2. Je moet 13 jaar of ouder zijn om deze site te gebruiken.
 3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw schermnaam.
 4. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw account.
 5. Je mag andere Leefnugezonder.com-gebruikers niet misbruiken, lastigvallen, bedreigen of intimideren.
 6. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, afbeeldingen, foto's, profielen, audio- en videoclips, links ("Content") die u indient, plaatst en weergeeft op de Leefnugezonder.com-service .
 7. U mag Leefnugezonder.com niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is geassocieerd met Leefnugezonder.com
 8. U mag geen ongewenste e-mail maken of verzenden naar Leefnugezonder.com-leden ("Spam").
 9. U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
 10. U mag bij het gebruik van Leefnugezonder.com geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Overtreding van een van deze overeenkomsten zal leiden tot de beëindiging van uw Leefnugezonder.com-account. Hoewel Leefnugezonder.com dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op haar site verbiedt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Leefnugezonder.com niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op haar website is geplaatst en dat u niettemin aan dergelijk materiaal kunt worden blootgesteld en dat u de Leefnugezonder.com-service op eigen risico gebruikt.< /p>

Algemene voorwaarden:

 1. We behouden ons het recht voor om de Leefnugezonder.com-service om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen.
 2. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Als de wijzigingen een materiële wijziging van de gebruiksvoorwaarden inhouden, zullen we u op de hoogte stellen via internetmail volgens de voorkeur die in uw account is aangegeven. Wat een "materiële wijziging" inhoudt, wordt naar eigen goeddunken, te goeder trouw en met gebruikmaking van gezond verstand en een redelijk oordeel bepaald.
 3. We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren, om welke reden dan ook.
 4. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden van Gebruik.
 5. Leefnugezonder.com-service maakt het mogelijk om afbeeldingen en tekst die op Leefnugezonder.com worden gehost, op externe websites te plaatsen. Dit gebruik wordt geaccepteerd (en zelfs aangemoedigd!). Pagina's op andere websites die gegevens weergeven die op Leefnugezonder.com worden gehost, moeten echter een link naar Leefnugezonder.com bevatten.

Auteursrecht (Wat van jou is, is van jou):

 1. We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Leefnugezonder.com-service verstrekt. Je profiel en geüploade materialen blijven van jou. U kunt uw profiel op elk moment verwijderen door uw account te verwijderen. Hiermee worden ook alle tekst en afbeeldingen verwijderd die u in het systeem hebt opgeslagen.
 2. We moedigen gebruikers aan om hun creaties bij te dragen aan het publieke domein of om progressieve licentievoorwaarden te overwegen.

Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2016